VYUŽITÍ V PRAXI

ZIMNÍ ÚDRŽBA

  • Odklízení sněhu.
  • Zajištění sjízdnosti komunikací.
  • Zajištění schůdnosti pěších zón.
  • Posyp komunikací solí, solankou, popřípadě inertními materiály.
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

PARTNEŘI VOZŮ ZEBRA