zebra group

Projekty EU

Vývoj chytrého elektro universálního nosiče nástaveb ZEBRA
Název operačního programu:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012494
Datum zahájení projektu:30. 11. 2017
Datum ukončení projektu:31. 10. 2020
 Dotace poskytnutá v souladu s cíli Výzvy IV. APLIKACE
Popis projektuProjekt je zaměřen na vývoj chytrého elektrického universálního nosiče nástaveb ZEBRA s alternativním pohonem​

 

Místem realizace projektu je areál Fáblovka v Pardubicích

Celkové výdaje projektu:17 560 000,- Kč
Podpora EU:10 014 468,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OP PIK.
ZEBRA – inovace víceúčelového užitkového vozidla s alternativním pohonem
Název operačního programu:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012153
Datum zahájení projektu:11. 11. 2017
Datum ukončení projektu:11. 7. 2020
 Dotace poskytnutá v souladu s cíli Výzvy IV. INOVACE
Popis projektuProjekt je zaměřen na zavedení sériové výroby víceúčelového bezemisního univerzálního komunálního vozidla

 

Místem realizace projektu je areál Fáblovka v Pardubicích

Celkové výdaje projektu:29 000 000,- Kč
Podpora EU:13 050 000,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OP PIK.
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

PARTNEŘI VOZŮ ZEBRA