Projekty EU

Název projektu: Vývoj chytrého elektro universálního nosiče nástaveb ZEBRA
Název operačního programu: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012494
Datum zahájení projektu: 30. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2020
Dotace poskytnutá v souladu s cíli Výzvy IV. APLIKACE
Popis projektu Projekt je zaměřen na vývoj chytrého elektrického universálního nosiče nástaveb ZEBRA s alternativním pohonem​

Místem realizace projektu je areál Fáblovka v Pardubicích

Celkové výdaje projektu: 17 560 000,- Kč
Podpora EU: 10 014 468,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OP PIK.

 

Název projektu: ZEBRA – inovace víceúčelového užitkového vozidla s alternativním pohonem
Název operačního programu: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012153
Datum zahájení projektu: 11. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 11. 7. 2020
Dotace poskytnutá v souladu s cíli Výzvy IV. INOVACE
Popis projektu Projekt je zaměřen na zavedení sériové výroby víceúčelového bezemisního univerzálního komunálního vozidla

Místem realizace projektu je areál Fáblovka v Pardubicích

Celkové výdaje projektu: 29 000 000,- Kč
Podpora EU: 13 050 000,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie, prostřednictvím OP PIK.